Zadzwoń do nas 519 695 951,

lub napisz biuro@inchoicent.pl

Frezer

 

Program kursu zawodowego

Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

 

Frezer

 

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

 

- Czytania rysunku technicznego

- Doboru narzędzi i parametrów obróbki

- Strategii obróbki

- Prawidłowego mocowania elementu obrabianego

- Przygotowania do pracy i obsługi obrabiarki CNC

- Programowania Obrabiarki CNC

                               Frezarki

- Obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego

- Wykonywania pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych

 

 

 

 

Czas trwania kursu – 50h/5 dni.

 

Cena  – 2000 zł.

 

Najbliższy termin: 12 – 16 listopad 2018r. – są wolne miejsca

 

 

Cena kursu obejmuje:

 

   – realizację programu szkoleniowego,

   – materiały szkoleniowe,

   – obiady,

   – przerwy kawowe.

 

 

 

 

Plan kursu pdfPlan kursu Word

 

 

Kurs Operator Programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – Frezer, przeprowadzany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie firmy produkcyjnej IWM Automation Polska w Katowicach. Taka forma kursu pozwala na przybliżenie codziennego zakresu zadań i obowiązków, wynikających z pracy na stanowisku roboczym CNC. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania przebiegu poszczególnych etapów procesu technologicznego dla danego elementu – od jego projektowania aż do wykonania na obrabiarce.

 

Szkolenie odbywa się w pełni wyposażonej sali konferencyjnej z indywidualnymi stanowiskami pracy. Komputerowe stacje robocze wyposażone są w odpowiednie oprogramowanie, pozwalające na projektowanie procesów programowania technologicznego, jego edycję i symulację procesu.

P1110331

Zajęcia praktyczne, dotyczące obróbki frezarskiej, odbywają się na 3-osiowej frezarce produkcyjnej UNION 2 ze sterowaniem ISO/HEIDENHAIN.

Frezarka

Program Kursu

 

 Dzień I

8:00 – 18:00

Wprowadzenie do technologii CNC

dzien-i

 Dzień II

8:00 – 18:00

Programowanie technologiczne – Frezarka

dzien-ii

 Dzień III

8:00 – 18:00

Zajęcia praktyczne – Frezarka

dzien-iii

 Dzień IV

8:00 – 18:00

Zajęcia praktyczne – Frezarka

dzien-iv

Dzień V

8:00 – 18:00

Projektowanie procesów technologicznych

Egzamin

dzien-v

 

 

 

 

Film

 

Kurs CNC

 

 

 

Rysunek Techniczny

 

Umiejętność czytania rysunku technicznego jest podstawą dla projektowania procesów technologicznych i jest jednocześnie formą przekazania informacji o wykonywanym detalu.

Musi dostarczać pełnej informacji na temat:

- wymiarowania,

- tolerancji,

- chropowatości powierzchni,

- materiału przedmiotu obrabianego.

 

Pierwszym etapem Kursu Operator Programista CNC – Frezer, jest nabycie przez kursanta niezbędnej wiedzy dotyczącej rysunku technicznego. Rysunki wykorzystywane podczas szkolenia są dokumentacją produkcyjną, co oznacza, że na każdym etapie kursu wiedza o rysunku jest utrwalana, a także poszerzana.

 

Rysunek Techniczny Przykład

 

Dobór narzędzi i parametrów obróbki

 

Obróbka skrawaniem to proces polegający na nadaniu materiałowi obrabianemu cech geometrycznych, zgodnych z rysunkiem technicznym, poprzez usunięcie naddatku materiału, wykorzystując odpowiednie narzędzia, a co za tym idzie, programując właściwe parametry obróbki takie jak:

- prędkość obrotowa dla narzędzi frezarskich,

- posuw,

- prędkość skrawania,

- głębokość warstwy skrawanej,

- szerokość warstwy skrawanej.

 

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności doboru narzędzi i parametrów. parametry obróbki dobierane są z uwzględnieniem narzędzia roboczego i rodzaju materiału obrabianego.

Narzędzia frezarskie

Mocowanie przedmiotu obrabianego

 

Aby dany element można było obrobić należ go najpierw zamocować, najczęściej w imadle – dla operacji frezarskich. Na kursie zaprezentowane zostaną także inne sposoby, które wynikają między innymi z gabarytów przedmiotu obrabianego. Nie każdy bowiem detal, biorąc pod uwagę frezowanie, można zamocować w imadle.

 

imadło

 

Przygotowanie do pracy i obsługa obrabiarki CNC

 

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarki,

- pulpit sterowniczy,

- uzbrojenie magazynu narzędziowego frezarki,

- ruchy obrabiarki w osiach.

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

 

zero

Namierzanie punktów zerowych dla:

- narzędzi,

- obrabianego detalu.

 

Programowanie

 

Istotą programowania jest ruch narzędzia w przestrzeni roboczej obrabiarki lub bezpośrednia obróbka detalu po zaprogramowanym torze za pomocą podanych wartości, przyporządkowanych dla odpowiednich współrzędnych w układzie kartezjańskim.

Podstawą programowania jest znormalizowany standard ISO, w którym to standardzie można zaprogramować praktycznie każdą obrabiarkę. Bardzo często  ISO stanowi formułę wyjściową dla innych, tworzonych przez producentów obrabiarek, sterowań. Dlatego na  szkoleniu podstawą wyjściową dla programowania frezarek jest właśnie znormalizowany standard ISO.

Podstawy programowania w standardzie ISO:

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.

 

Programowanie technologiczne dla frezarki produkcyjnej realizowane jest za pomocą sterowania HEIDENHAIN – jednego z najpopularniejszych sterowań wykorzystywanych w przemyśle.

 

Certyfikaty i zaświadczenia

 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy kursu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą egzamin otrzymują:

- Imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w języku:

- polskim, angielskim i niemieckim,

- Karty słuchacza, oceniające indywidualne osiągnięcia,

- Zaświadczenie o odbyciu zajęć praktycznych w firmie produkcyjnej IWM Automation Polska,

- Zaświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w §71 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).

 

 

tuvtuv r

 

 

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w  kursie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży przemysłowej.

 

 

zgloszenia         Przejdź do zakładki Zgłoszenia i zapisz się na kurs