Zadzwoń do nas 519 695 951,

lub napisz biuro@inchoicent.pl

Operator Programista Obrabiarek CNC – kurs wekkendowy

 

Program kursu zawodowego

 

Operator Obrabiarek  CNC

 

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

 

- Czytania rysunku technicznego

- Prawidłowego mocowania elementu obrabianego

- Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Tokarki

Frezarki

- Wykonywania pomiaru kontrolnego przy użyciu narzędzi pomiarowych

 

 

 

Kurs Weekendowy

 

Najbliższy termin: maj 2018r. – sa wolne miejsca

 

 

Czas trwania kursu – 25h/3 dni

 

- piątek 15.00 – 20.00

- sobota 8.00 – 18.00

- niedziela 8.00 – 18.00

 

 

 

Cena – 900 zł.

 

Cena kursu obejmuje:

- realizację programu szkoleniowego,

- materiały szkoleniowe,

- obiady,

- przerwy kawowe.

 

 

 

Grupy max. – 5 osobowe.

 

Plan kursu pdfPlan kursu Word

 

 

 

Kurs Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC przeprowadzany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie firmy produkcyjnej IWM Automation Polska w Katowicach. Taka forma kursu pozwala na przybliżenie codziennego zakresu zadań i obowiązków, wynikających z pracy na stanowisku roboczym CNC. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania przebiegu poszczególnych etapów procesu technologicznego dla danego elementu – od jego projektowania aż do wykonania na obrabiarce.

 

Szkolenie odbywa się w pełni wyposażonej sali konferencyjnej z indywidualnymi stanowiskami pracy. Komputerowe stacje robocze wyposażone są w odpowiednie oprogramowanie, pozwalające na projektowanie procesów programowania technologicznego, jego edycję i symulację procesu.

 

P1110331

 

 

Zajęcia praktyczne, dotyczące obróbki tokarskiej, odbywają się na 2-osiowej tokarce produkcyjnej GILDEMEISTER CTX 400 ze sterowaniem ISO / HEIDENHAIN CNC PILOT.

 

P1110300

 

Zajęcia praktyczne, dotyczące obróbki frezarskiej, odbywają się na 3-osiowej frezarce produkcyjnej UNION 2 ze sterowaniem ISO/HEIDENHAIN.

 

Frezarka

 

Film

 

Kurs CNC

 

Program Kursu

 

 

 

Dzień Pierwszy

15:00 – 20:00

Wprowadzenie do technologii CNC

 

dd1

 

 

Dzień Drugi

8:00 – 18:00

Obsługa Obrabiarki – Tokarka

 

dd2

 

 

 

Dzień Trzeci

8:00 – 18:00

Obsługa Obrabiarki – Frezarka

 

dd3

 

 

 

 

Rysunek Techniczny

 

Umiejętność czytania rysunku technicznego jest podstawą dla projektowania procesów technologicznych i jest jednocześnie formą przekazania informacji o wykonywanym detalu.

Musi dostarczać pełnej informacji na temat:

- wymiarowania,

- tolerancji,

- chropowatości powierzchni,

- materiału przedmiotu obrabianego.

 

Pierwszym etapem Kursu Operator Programista CNC jest nabycie przez kursanta niezbędnej wiedzy dotyczącej rysunku technicznego. Rysunki wykorzystywane podczas szkolenia są dokumentacją produkcyjną, co oznacza, że na każdym etapie kursu wiedza o rysunku jest utrwalana, a także poszerzana.

Rysunek Techniczny Przykład

 

Dobór narzędzi i parametrów obróbki

 

Obróbka skrawaniem to proces polegający na nadaniu materiałowi obrabianemu cech geometrycznych, zgodnych z rysunkiem technicznym, poprzez usunięcie naddatku materiału, wykorzystując odpowiednie narzędzia, a co za tym idzie, programując właściwe parametry obróbki takie jak:

- prędkość obrotowa wrzeciona dla operacji tokarskich,

- prędkość obrotowa dla narzędzi frezarskich,

- posuw,

- prędkość skrawania,

- głębokość warstwy skrawanej,

- szerokość warstwy skrawanej.

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności doboru narzędzi i parametrów. Parametry obróbki dobierane są z uwzględnieniem narzędzia roboczego i rodzaju materiału obrabianego.

Narzędzia frezarskie

Narzędzia Tokarskie

 

Mocowanie przedmiotu obrabianego

 

Aby dany element można było obrobić należ go najpierw zamocować czy to w uchwycie tokarskim – dla operacji tokarskich, czy to w imadle – dla operacji frezarskich. Te dwa sposoby mocowania są najczęściej stosowanymi. Na kursie zaprezentowane zostaną także inne sposoby, które wynikają między innymi z gabarytów przedmiotu obrabianego. Nie każdy bowiem detal, biorąc pod uwagę frezowanie, można zamocować w imadle.

 

uchwyt tokarski

 

imadło

Przygotowanie do pracy i obsługa obrabiarki CNC

 

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarki,

- pulpit sterowniczy,

- uzbrojenie głowicy tokarskiej,

- uzbrojenie magazynu narzędziowego frezarki,

- ruchy obrabiarki w osiach.

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

 

zero

Namierzanie punktów zerowych dla:

- narzędzi,

- obrabianego detalu.

 

Programowanie

 

Istotą programowania jest ruch narzędzia w przestrzeni roboczej obrabiarki lub bezpośrednia obróbka detalu po zaprogramowanym torze za pomocą podanych wartości, przyporządkowanych dla odpowiednich współrzędnych w układzie kartezjańskim.

Podstawą programowania jest znormalizowany standard ISO, w którym to standardzie można zaprogramować praktycznie każdą obrabiarkę. Bardzo często ISO stanowi formułę wyjściową dla innych, tworzonych przez producentów obrabiarek, sterowań. Dlatego na szkoleniu podstawą wyjściową dla programowania zarówno tokarek, jak i frezarek jest właśnie znormalizowany standard ISO.

Podstawy programowania w standardzie ISO:

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.

 

Bezpośrednie programowanie tokarki produkcyjnej na szkoleniu odbywa się za pomocą sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT. Sterowanie oparte na G-kod.

Omawiana jest również budowa i funkcje sterowania FANUC.

Porównanie różnic programowych pomiędzy sterowaniami SINUMERIK i FANUC.

 

Programowanie technologiczne dla frezarki produkcyjnej realizowane jest za pomocą sterowania HEIDENHAIN.

 

Na kursie omówione zostaną obok ISO, najczęściej spotykane w przemyśle systemy sterowania obrabiarek CNC.

 

Certyfikaty i zaświadczenia

 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy kursu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą egzamin otrzymują:

- Imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w języku:

- polskim, angielskim i niemieckim,

- Karty słuchacza, oceniające indywidualne osiągnięcia,

- Zaświadczenie o odbyciu zajęć praktycznych w firmie produkcyjnej IWM Automation Polska,

- Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

IWM Zaświadczenie - wzór

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży przemysłowej.

 

zgloszenia Przejdź do zakładki Zgłoszenia i zapisz się na kurs