Zadzwoń do nas 519 695 951,

lub napisz biuro@inchoicent.pl

Tokarz Konwencjonalny

 

 

Program kursu zawodowego

 

 

 

Operator Obrabiarek Konwencjonalnych -Tokarz

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

 

- Czytania rysunku technicznego

- Doboru narzędzi i parametrów obróbki

- Strategii obróbki

- Prawidłowego mocowania elementu obrabianego

- Przygotowania do pracy i obsługi obrabiarki

- Obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego

- Wykonywania pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych

 

 

 

Czas trwania kursu – 40h/5 dni.

 

Grupy – 2 osoby

 

Cena – 2500 zł/osoba

 

Terminy:

 

Termin do ustalenia idywidualnego – są wolne miejsca

 

 

 

Plan kursu pdfPlan kursu Word

 

 

Cena kursu obejmuje:

 

   – realizację programu szkoleniowego,

   – materiały szkoleniowe,

   – obiady,

   – przerwy kawowe.

 

 

Kurs Operator obrabiarek Konwencjonalnych – Tokarz, przeprowadzany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie firmy produkcyjnej IWM Automation Polska w Katowicach. Taka forma kursu pozwala na przybliżenie codziennego zakresu zadań i obowiązków wynikających z pracy na stanowisku roboczym. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania przebiegu poszczególnych etapów procesu technologicznego dla danego elementu, od jego projektowania, aż do wykonania na obrabiarce.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na tokarce produkcyjnej

 

 

Tokarka Konwencjonalna

.

 

 

Program Kursu

 

 

 Dzień I

8:00 – 16:00

 

Dzien Pierwszy

 

 

 

 Dzień II

8:00 – 16:00

 

Dzien Drugi

 

 

 Dzień III

8:00 – 16:00

 

Dzien Trzeci

 

 

 Dzień IV

8:00 – 16:00

 

Dzien Czwarty

 

 

 Dzień v

8:00 – 16:00

 

Dzien Piaty

 

 

 

Film

 

Kurs CNC

 

Certyfikaty i zaświadczenia

 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy kursu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą egzamin otrzymują:

- Imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w języku:

- polskim, angielskim i niemieckim.

- Karty słuchacza, oceniające indywidualne osiągnięcia.

- Zaświadczenie o odbyciu zajęć praktycznych w firmie produkcyjnej IWM Automation Polska.

- Zaświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w §71 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).

 

 

tuvtuv r

 

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w  kursie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży przemysłowej.

 

 

zgloszenia      Przejdź do zakładki Zgłoszenia i zapisz się na kurs