Zadzwoń do nas 519 695 951,

lub napisz biuro@inchoicent.pl

Tokarz

 

Program kursu zawodowego

 

Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

 

 Tokarz

 

Szkolenie ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

 

- Czytania rysunku technicznego

- Doboru narzędzi i parametrów obróbki

- Strategii obróbki

- Prawidłowego mocowania elementu obrabianego

- Przygotowania do pracy i obsługi obrabiarki CNC

- Programowania obrabiarki CNC:

Tokarki

- Obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego

- Wykonywania pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych

 

 

 

 

Czas trwania kursu – 50h/5 dni.

 

Cena – 2000 zł.

 

Najbliższy termin: 12  – 16 listopad 2018r. – są wolne miejsca

 

 

Cena kursu obejmuje:

 

   – realizację programu szkoleniowego,

   – materiały szkoleniowe,

   – obiady,

   – przerwy kawowe.

 

 

 

Plan kursu pdfPlan kursu Word

 

 

 

Kurs Operator Programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – Tokarz, przeprowadzany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie firmy produkcyjnej IWM Automation Polska w Katowicach. Taka forma kursu pozwala na przybliżenie codziennego zakresu zadań i obowiązków wynikających z pracy na stanowisku roboczym CNC. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania przebiegu poszczególnych etapów procesu technologicznego dla danego elementu, od jego projektowania, aż do wykonania na obrabiarce.

 

Szkolenie odbywa się w pełni wyposażonej saki konferencyjnej z indywidualnymi stanowiskami pracy. Komputerowe stacje robocze wyposażone są w odpowiednie oprogramowanie pozwalające na projektowanie procesów programowania technologicznego jego edycję i symulację procesu.

 

P1110331

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na 2-osiowej tokarce produkcyjnej GILDEMEISTER CTX 400
ze sterowaniem ISO / HEIDENHAIN CNC PILOT

.

P1110300

 

 

Program Kursu

 

 Dzień I

8:00 – 18:00

Wprowadzenie do technologii CNC

dzien pierwszy

 Dzień II

8:00 – 18:00

Programowanie technologiczne – Tokarka

dzien drugi

Dzień III

8:00 – 18:00

Zajęcia praktyczne – Tokarka

dzien trzeci

Dzień IV

8:00 – 18:00

Zajęcia praktyczne – Tokarka

dzien czwarty

Dzień V

8:00 – 18:00

Projektowanie procesów technologicznych

Egzamin

dzien piąty

 

 

Film

 

Kurs CNC

Rysunek Techniczny

 

Umiejętność czytania rysunku technicznego jest podstawą dla projektowania procesów technologicznych i jest jednocześnie formą przekazania informacji o wykonywanym detalu.

Musi dostarczać pełnej informacji na temat:

- wymiarowania,

- tolerancji,

- chropowatości powierzchni,

- materiału przedmiotu obrabianego.

 

Pierwszym etapem Kursu Operator Programista CNC – Tokarz, jest nabycie przez kursanta niezbędnej wiedzy dotyczącej rysunku technicznego. Rysunki z którymi pracujemy na szkoleniu są dokumentacją produkcyjną, co oznacza że na każdym etapie kursu wiedza o rysunku jest ugruntowywana a także poszerzana.

Rysunek - Tokarka

Dobór narzędzi i parametrów obróbki

 

Obróbka skrawaniem to proces polegający na nadaniu materiałowi obrabianemu cech geometrycznych, zgodnych z rysunkiem technicznym, poprzez usunięcie naddatku materiału wykorzystując odpowiednie narzędzia a co za tym idzie programując właściwe parametry obróbki takie jak:

- prędkość obrotowa wrzecion,

- posuw,

- prędkość skrawania,

- głębokość warstwy skrawanej.

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności doboru narzędzi i parametrów. parametry obróbki dobierane są z uwzględnieniem narzędzia roboczego i rodzaju materiału obrabianego.

 

Narzędzia Tokarskie

 

Mocowanie przedmiotu obrabianego

 

Aby dany element można było obrobić należ go najpierw zamocować w uchwycie tokarskim wykorzystując w tym celu odpowiedni rodzaj szczęk.

 

uchwyt tokarski

 

Przygotowanie do pracy i obsługa obrabiarki CNC

 

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarki,

- pulpit sterowniczy,

- uzbrojenie głowicy tokarskiej,

- ruchy obrabiarki w osiach.

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

 

zero

Namierzanie punktów zerowych dla:

- narzędzi,

- obrabianego detalu.

 

Programowanie

 

Istotą programowania jest ruch narzędzia w przestrzeni roboczej obrabiarki lub bezpośrednia obróbka detalu po zaprogramowanym torze za pomocą podanych wartości, przyporządkowanych dla odpowiednich współrzędnych w układzie kartezjańskim.

 

Podstawą programowania jest znormalizowany standard ISO, w którym to standardzie można zaprogramować praktycznie każdą obrabiarkę. Bardzo często  ISO stanowi formułę wyjściową dla innych, tworzonych przez producentów obrabiarek, sterowań. Dlatego na  szkoleniu podstawą wyjściową dla programowania tokarki, jest właśnie znormalizowany standard ISO.

Podstawy programowania w standardzie ISO:

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.

Bezpośrednie programowanie tokarki produkcyjnej na szkoleniu odbywa się za pomocą sterowania HEIDENHAIN CNC PILOT. Sterowanie oparte na G-kod.

Omawiana jest również budowa i funkcje sterowania FANUC.

Porównanie różnic programowych pomiędzy sterowaniami SINUMERIK i FANUC.

Na kursie omówione zostaną obok ISO, najczęściej spotykane w przemyśle systemy sterowania obrabiarek CNC.

 

Certyfikaty i zaświadczenia

 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy kursu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą egzamin otrzymują:

- Imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w języku:

- polskim, angielskim i niemieckim.

- Karty słuchacza, oceniające indywidualne osiągnięcia.

- Zaświadczenie o odbyciu zajęć praktycznych w firmie produkcyjnej IWM Automation Polska.

- Zaświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w §71 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).

 

 

tuvtuv r

 

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w  kursie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży przemysłowej.

 

 

zgloszenia      Przejdź do zakładki Zgłoszenia i zapisz się na kurs